Autosterrit

Helaas, aanmelden voor de sterrit kan niet meer. 

De sterrit zal verlopen volgens ons opgestelde corona protocol. Deze vind je onder het reserveringsformulier.

2. Zondag 6 juni 2021 met starttijden tussen 10:30 en 13:00 uur, Auto-sterrit-puzzeltocht.
2a. Bekend maken autosterrit:
– De plaatselijke (huis aan huis) media, (De Kerkklok)
– Via de kermis-zeskampbuurten.
– Digitaal via onze site van fczieuwent.nl, Facebook, Instagram.
Door vooral lokaal bekendheid te geven aan deze activiteit, en door de kermisbuurten hierbij in
te schakelen, zal het een besloten Zieuwentse aangelegenheid worden.
2b. Aanmelden deelname autosterrit:
1. Digitaal aanmelden via de site van www.fczieuwent.nl
Bij het aanmelden dienen de deelnemers namen, adresgegevens, telefoonnummers en
kenteken van deelnemende auto’s te vermelden.
Zo hebben we bij calamiteiten een registratie van alle deelnemers en blijft het een besloten
activiteit.
2. Tijdsblokken.
Bij het aanmelden op onze site dienen deelnemers voor een tijdsblok te reserveren. We
hanteren daarbij tijdsblokken per 15 minuten. Wanneer een tijdsblok het maximale aantal
inschrijvingen heeft bereikt, zal dit tijdsblok automatisch gesloten worden. Door het
hanteren van tijdsblokken bij de start, voorkomen we drukte bij de startlocatie. Ook kunnen
we de inschrijving sluiten als het aantal groter wordt dan verantwoord is.
3. Gezondheids-check:
Bij de aanmelding zullen deelnemers verklaren dat ze op moment van inschrijving geen
Corona-gerelateerde klachten hebben.
4. Richtlijnen deelname:
Bij aanmelding verklaren deelnemers op de hoogte te zijn van de vermelde richtlijnen voor
deelnemers. Hierbij wordt op de site een overzicht getoond met richtlijnen waaraan de
deelnemers zich moeten houden.
Richtlijnen voor deelname aan de autosterrit:
– Bij de start van de autosterrit dient men verplicht in de auto te blijven.
– Ook tijdens de sterrit of bij eventueel oponthoud onderweg dienen de deelnemers in de
auto te blijven.
– Bij voorkeur zitten mensen uit hetzelfde gezin bij elkaar in de auto. (wonend onder
hetzelfde dak)
– Deelnemers uit verschillende gezinnen mogen met max. 2 personen in de auto en
dienen mondkapjes te gebruiken. (behalve kinderen tot 12 jaar.)
– Daar waar op locaties desinfecteermiddelen aanwezig zijn, is men verplicht deze te
gebruiken
Indien men zich niet houdt aan dit reglement, wordt men uitgesloten van verdere deelname.
Zo wordt aan iedereen nog weer eens duidelijk gemaakt dat fysiek contact tussen
deelnemers en organisatie moet worden voorkomen.
2c Start autosterrit
1. Op het kerkplein zullen 2 startrijen aangeduid worden. Hierdoor zal de wachtrij niet te lang
worden, waardoor voorkomen wordt dat doorgaand verkeer stil komt te staan.
Tevens worden bij de ingang Coronavoorlichtingsposters en “Betreden op eigen risico”-
borden opgehangen. De organisatie ziet toe op handhaving van de regels en indien nodig
spreken ze hierop de deelnemers aan.
Zie bijlage schema opstelling startlocatie op het Kerkplein.
2. Deelnemers kunnen zich in het aangemelde tijdsvak melden op het Kerkplein en kunnen
aansluiten in de linker of rechter startrij. Deelnemers dienen in de auto te blijven.
3. Deelname aan de autosterrit is gratis. Er is dus geen risico op contact bij betaling.
Wel is het mogelijk om bij de start een vrije gift te doen, hiervoor wordt een QR-code
opgehangen waarmee deelnemers een vrij bedrag kunnen overmaken.
4. De deelnemende auto’s worden bij vertrek voorzien van een sticker op de voorruit. Zo zijn
deelnemende auto’s aan de sterrit te herkennen.
5. Route-omschrijvingen, puzzelopdrachten en antwoordformulieren worden door de
organisatie vanachter een tafel aangereikt en overgedragen via een afvalknijper.
Zo wordt persoonlijk contact voorkomen.
6. De organisatie laat om de beurt een auto vertrekken vanuit de linker en rechter startrij
7. Bij de start wordt de volgorde van vertrek vastgelegd. Door deze vastlegging is bij
eventuele besmetting de voor- en achterliggende auto later te achterhalen.
2d Opdrachten tijdens de autosterrit:
Korte puzzels / opdrachten zullen onderweg op borden langs de route aangebracht worden,
zodanig dat er geen opstoppingen plaats vinden en deelnemers niet uit de auto hoeven.
Deelnemers kunnen deze vragen en opdrachten vanuit de auto lezen en uitvoeren. De
antwoorden noteren ze zelf op het formulier dat ze bij de start meegekregen hebben. Ze
hoeven hierbij hun auto dus niet te verlaten.
Daar waar bij een opdracht iemand van de organisatie aanwezig is, zal een mondkapjesplicht
gelden, wordt de onderlinge afstand > 1,50m aangehouden, worden handschoenen gedragen,
is ontsmettingsvloeistof aanwezig en worden voorwerpen na gebruik steeds opnieuw ontsmet.
2e Versnaperingen tijdens de autosterrit:
Onderweg zal geen pauzeplaats ingericht worden. Mogelijk dat de route door een “Timp-Drive”
geleid kan worden waar deelnemers zelf hun versnaperingen kunnen aankopen.
Deelnemers dienen ook hier in hun auto te blijven.
2f Einde van de autosterrit:
Aan het eind van de tocht (nabij het startpunt) kunnen de deelnemers hun antwoordformulieren
deponeren in een bak.
Dit is het einde van de activiteit, waarna deelnemers worden verzocht huiswaarts te keren.
2g Coronacoördinator en toezicht:
De organisatie van de autosterrit zijn allen te herkennen aan de shirts en jassen van de
Feestcommissie. Zij zullen toezien op handhaving van de geldende richtlijnen m.b.t. corona en
deelnemers hierop aanspreken indien dit nodig is.
2h Vaststelling besmetting:
Indien achteraf bij een deelnemer een besmetting wordt vastgesteld, zal het protocol
GGD in werking treden. Op verzoek stellen we onze registratie beschikbaar waardoor mede
deelnemers opgespoord en door de GGD benaderd kunnen worden.
2i Prijsuitreiking
Enkele dagen na de autosterrit zal de organisatie de antwoordformulieren controleren en de
punten optellen. Prijswinnaars zullen daarna benaderd worden en zodra
de prijzen overhandigd worden.
Mede doordat de antwoordformulieren niet direct
gecontroleerd, zullen geen actieve virussen meer op de papieren aanwezig zijn zodat
besmetting via die weg wordt voorkomen.
Bijlage: situatietekening startpunt op Kerkplein.
Toelichting situatie startpunt
– Via de Kennedystraat komen de deelnemers de parkeerplaats opgereden.
– Op de parkeerplaats worden 2 rijstroken gemarkeerd.
– Bij de tafels worden de routebeschrijving en antwoordformulieren overhandigd.
– Via de Harreveldseweg
Indien achteraf bij een deelnemer een besmetting wordt vastgesteld, zal het protocol
GGD in werking treden. Op verzoek stellen we onze registratie beschikbaar waardoor mede
deelnemers opgespoord en door de GGD benaderd kunnen worden.
dagen na de autosterrit zal de organisatie de antwoordformulieren controleren en de
punten optellen. Prijswinnaars zullen daarna benaderd worden en zodra
de prijzen overhandigd worden.
Mede doordat de antwoordformulieren niet direct, maar enkele dagen later worden
gecontroleerd, zullen geen actieve virussen meer op de papieren aanwezig zijn zodat
besmetting via die weg wordt voorkomen.

Bijlage: situatietekening startpunt op Kerkplein.

Toelichting situatie startpunt
– Via de Kennedystraat komen de deelnemers de parkeerplaats opgereden.
– Op de parkeerplaats worden 2 rijstroken gemarkeerd.
– Bij de tafels worden de routebeschrijving en antwoordformulieren overhandigd.
– Via de Harreveldseweg verlaten de deelnemers de parkeerplaats voor de start van de sterrit.