Mededelingen kermis

De Zieuwentse kermis wordt jaarlijks gevierd in het 2e weekend na Pinksteren.

Vrijdagavond:

 • 20.30 uur, Het Witte Paard in de zaal: DJ Piet

Kermiszaterdag:

 • 10.30 uur Kerkelijke viering:
  TOP2000-viering om 10.30 uur met muzikale medewerking van de Schutterij, Harmonie en een enthousiast koortje.
  Het zou ook mooi zijn dat een groot aantal versierde fietsen tijdens de viering in de kerk neergezet worden. Kinderen die dit willen, kunnen met hun fiets in optocht achter de muziek aan de kerk in. Die kinderen kunnen na afloop van de viering met de fiets in optocht achter de muziek aan, de kerk weer verlaten.
  We hopen dat velen mee komen genieten. Iedereen is van harte welkom.
 • 11.30 uur Versierde fietsen en wagens:
  Opstellen van de versierde fietsen en karretjes uiterlijk tot 11.30 uur nabij de zandbakken en attracties op het kermisterrein (dus niet meer in de Pastoorstuin). Graag een duidelijk kaartje aan je fiets hangen met daarop je naam en het groepsnummer. Kinderen die hun versierde fiets in de kerk willen zetten, kunnen met hun fiets om 10.30 uur in optocht achter de muziek aan de kerk in.
  Beoordeling van de versierde fietsen is na aankomst van de optocht aan de Waareise. De prijsuitreiking voor de versierde fietsen is voorafgaand aan de jeugdzeskamp op het veld aan de Waareise.
 • 11.30 uur Start optocht:
  Vanaf 11.30 uur zal bij het uitgaan van de kerk de optocht met versierde fietsen starten. Volgorde van de optocht: Schutterij, Harmonie, versierde fietsen en de zeskampbuurten sluiten aan in de optocht. De volgorde voor de zeskampbuurten is 1e Sprenkelderhoek, 2e Hoenderboom, 3e Kevelder, 4e Ruurloseweg, 5e Zegendiek.
  De optocht gaat via de Dorpstraat en Zegendijk naar het zeskampterrein aan de Waareise.
 • 11.45 uur Aankomst optocht Waareise:
  Bij aankomst van de optocht aan de Waareise worden de versierde fietsen aan het eind van de Waareise, dus vlak bij de school, aan de linker zijde in de berm opgesteld. De versierde fietsen dienen bij de eigen groep neer gezet te worden.  Hiervoor zijn bordjes met groepsnummer in de berm neer gezet. Aansluitende worden de versierde fietsen beoordeeld.
 • 11.50 uur Opkomst zeskampbuurten:
  Direct na de aankomst van de optocht is de opkomst van de zeskampbuurten op het Waareiseterrein. De volgorde van opkomst is: 1e Sprenkelderhoek, 2e Hoenderboom, 3e Kevelder, 4e Ruurloseweg, 5e Zegendiek. Van de opkomst van de zeskampbuurten wordt door de buurt zelf uitleg gegeven. Mochten de buurten gebruik willen maken van een eigen muziek tijdens de opkomst, dan moet deze muziek vooraf via USB-stick afgegeven worden aan de mensen van het geluid. Deze USB-stick moet voorzien zijn van naam van de buurt en opkomstnummer. De opkomst wordt beoordeeld door het prinsenpaar, 2 afgevaardigden per buurt en telt mee voor de uitslag bij de zeskamp.
 • 12.20 uur Melden zeskampleiders uitleg spellen:
  Om 12.20 uur dienen de zeskampleiders zich te melden voor uitleg van de spellen.
 • 12.20 uur Feestelijk opening zeskamp:
  Feestelijke opening van de zeskamp door de kinderen t/m groep 5.
  Dit als alternatief op de ballonnenwedstrijd.
 • 12.25 uur Prijsuitreiking versierde fietsen en karretjes:
  Direct na de feestelijke opening door de kinderen zullen op het zeskampterrein de prijswinnaars van de versierde fietsen bekend worden gemaakt.
 • 12.30 uur Start Zeskamp jeugd
  (voor de jongeren van groep 8 t/m 17 jaar)
  Om ca. 12.30 uur zal worden gestart met de zeskamp voor de jeugd. Hieraan wordt door de 5 buurten met ieder 2 ploegen deel genomen. Deze 10 ploegen nemen deel aan 5 spellen. Daarna is er voor de jongeren van 16 en 17 jaar een seniorenspel en ter afsluiting een rode draad spel.
  Mochten de jongeren hierna nog steeds strijdlustig zijn, dan hebben ze na de zeskamp de gelegenheid om met water (ballonnen) de strijd voort te zetten.
  Prijsuitreiking van de jeugdzeskamp zal om ca. 14.30 uur in de feesttent plaats vinden.
 • 12.30 uur Buikglijden
  (voor kinderen van groep 6 en 7 van de basisschool)
  Gelijk met de start van de zeskamp zal het buikglijden beginnen. Elke buurt zal een persoon beschikbaar stellen voor de begeleiding van het buikglijden. De begeleiders noteren van ieder kind de gegleden afstand.
  Prijsuitreiking van het buikglijden zal om ca. 14.30 uur in de feesttent plaats vinden.
 • 14.30 uur prijsuitreiking jeugdzeskamp
  Om ca. 14.30 uur zullen in de feesttent de prijzen van de jeugdzeskamp bekend worden gemaakt. Nadat de prijzen per A- en B-team bekend zijn gemaakt, wordt de totaaluitslag bekend gemaakt, waarbij de uitslagen van de jeugzeskamp, en de wijze van opkomst op het veld worden opgeteld.
  Het Prinsenpaar zal de wisselbeker uitreiken.
  Deze wisselbokaal en medailles worden beschikbaar gesteld door Richard Spexgoor.
 • 15.00 uur activiteit nabij de Feesttent (Bierkratdrukken)
  Vanaf ca. 15.00 uur opgave en aanvang van het bierkratdrukken bij de feesttent. Het gaat erom wie het grootste aantal kratten horizontaal tegen elkaar kan drukken zonder dat deze op de grond vallen. Opgave voor teams van 3 personen bestaande uit heren, dames, of gemengde teams. Per categorie wordt een hoofdprijs beschikbaar gesteld in consumptiemunten gelijk aan het aantal gedrukte bierkratten.
  Deelname is gratis
 • 20.00 uur Kermiskaarten in het Parochiehuis
  Net als afgelopen jaren wordt er nu ook weer een avond kruusjassen georganiseerd. Om zeker te zijn van een plaats dient met zich vooraf aan te melden bij het Parochiehuis. De inleg is €5,- per persoon en kan zaterdag bij aanvang worden betaald. De inleg komt volledig ten goede aan het prijzengeld voor deze avond.

Kermiszondag:

 • 10.30 uur Vogelgooien:
  Op kermiszondag kan men zich tussen 9.15 en 10.15 uur bij het Witte Paard opgeven voor het vogelgooien. Deelname is gratis en is voor jongeren die de basisschool hebben verlaten t/m de leeftijd van 17 jaar. De jongens en meisjes gooien ieder op een eigen vogel. Diegene die de romp er af gooit bij de jongens is de Jeugdprins en bij de meisjes de Jeugdprinses. De nieuwe Jeugdprins en Jeugdprinses zullen aansluitend aan het vogelschieten worden gehuldigd op het sportveld aan de Waareise. Daarna volgt de wijntafel.
  De consequenties van het afgooien van de vogel:

  • Zich gewillig laten vervoeren in de wagen van de schutterij
  • Aanzitten aan de wijntafel.
  • Prijsuitreiking van de jeugdzeskamp op kermiszaterdag van het volgende jaar.
 • 10.30 uur Vogelschieten:
  Op kermiszondag kan men zich tussen 9.15 en 10.15 uur bij het Witte Paard opgeven voor het vogelschieten. Deelname door ingezetenen van Zieuwent, hiervoor hoef je geen lid te zijn van de Schutterij. Donateurs en steunende leden van de Schutterij hoeven zich niet op te geven, zij komen automatisch op de afroeplijst.
  Het inleggeld voor vogelschieten voor zowel dames als heren is € 9,- per persoon. Deelnemers die bij de eerste ronde niet aanwezig zijn, worden van verdere deelname uitgesloten zonder restitutie van hun inleg.
  Tijdens het inschrijven wordt er een pot gemaakt, één voor de heren en één voor de dames. Inleggeld voor deze pot is €1,- per persoon en komt ten goede aan de nieuwe Koning en Koningin.
  Aanvang vogelschieten is om 10.30 uur op het grasveld aan de Waareise. De huldiging van het nieuwe koningspaar zal aansluitend aan het vogelschieten op het sportveld plaats vinden.
  Hierna volgt de wijntafel in de feesttent.
  De consequenties van het afschieten van de vogel voor de volwassenen: (Koning en Koningin)

  • Zich gewillig laten vervoeren in de wagen van de schutterij.
  • Aanzitten aan de wijntafel.
  • De kosten van de wijntafel worden gedeeld door 3 partijen: Koning, Schutterij en de Feestcommissie.
  • Prijsuitreiking van de volwassenzeskamp op kermismaandag.
  • Zorgen voor een medaille aan de koningsketting.
  • Deelname aan een eventueel concours van de schutterij.

Kermismaandag:

 • 9.30 uur Opkomst zeskampbuurten (Waareise)
  De Zeskampbuurten komen achter de muziek aan het zeskampterrein op. Volgorde van opkomst: 1e Kevelder, 2e Sprenkelderhoek, 3e Ruurloseweg, 4e Zegendiek, 5e Hoenderboom.
  Van de opkomst van de zeskampbuurten wordt door de buurt zelf uitleg gegeven. Mochten de buurten gebruik willen maken van een eigen muziek tijdens de opkomst, dan moet deze muziek vooraf via USB-stick afgegeven worden aan de mensen van het geluid. Deze USB-stick moet voorzien zijn van naam van de buurt en opkomstnummer. De opkomst wordt beoordeeld door het Koningspaar, 2 afgevaardigden per buurt en telt mee voor de uitslag bij de zeskamp.
  Voor de origineelste opkomst heeft Hummelink Bouw de wisselbokaal aangeboden.
 • 9.45 uur Melden leiders zeskampbuurten
  De leiders van de zeskampbuurten dienen zich te melden voor uitleg van de spellen.
 • 10.00 uur Aanvang zeskamp.
  Aan de volwassenzeskamp (vanaf 18 jaar) wordt deelgenomen door 5 buurten: Hoenderboom, Kevelder, Ruurloseweg, Sprenkelderhook en Zegendiek. De buurten nemen ieder met 2 teams deel aan de zeskamp met deelnemers die minimaal 18 jaar zijn. De zeskamp bestaat uit 5 verschillende spellen, een seniorenspel voor 55+ en een rode draadspel. Elk spel duurt 6 minuten. Voor het seniorenspel worden per buurt 8 deelnemers ingezet.
 • 13.45 uur Prijsuitreiking zeskamp
  Om ca. 13.45 uur zullen in de feesttent de prijzen van de volwassenzeskamp bekend worden gemaakt per A- en B-team. Tevens wordt de totaaluitslag bekend gemaakt, waarbij de uitslagen van de jeugzeskamp, volwassenzeskamp, seniorenspel en de wijze van opkomst op het veld worden opgeteld.
  Het Koningspaar zal de wisselbeker uitreiken.
  Deze wisselbokaal wordt beschikbaar gesteld door de Wopa.

Overige mededelingen voor de kermis:

 • De snoep en patat bonnen:
  De snoep en patat bonnen die tijdens de kermis te besteden zijn, zullen in de week voor de kermis op school, peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf worden uitgedeeld. De kinderen die in Zieuwent wonen maar niet in Zieuwent naar school gaan, krijgen de bonnen thuis bezorgd. Mochten we toch iemand zijn vergeten, neem dan even contact op via de mail [email protected] of een persoonlijk bericht via Facebook.
 • Voor de draaimolen zijn dagkaarten te koop. Helaas ontbreekt de cakewalk dit jaar op de kermis, daarvoor komt een vervangende attractie.
 • Op de kermis is een pinautomaat aanwezig voor aankoop van consumptiemunten en voor het voldoen van entree. Voor het pinnen van contant geld kan gebruik worden gemaakt van de pinautomaat bij de Spar. Let op, deze pinautomaat is alleen te gebruiken tijdens de openingstijden van de Spar.
 • Overtollige kermismunten zijn tot 2 weken na de kermis nog in te leveren bij de plaatselijke horeca.
 • De ondernemers kunnen de kermisbonnen inleveren tot 2 weken na de kermis bij L. Onstenk, Hemmeledijk 4, 7137 RB Lievelde.
 • De E.H.B.O. zit tijdens de kermisdagen in het oude café van Het Witte Paard, tel: 06-22593203.
 • De kinderen kunnen gebruik maken van het springkussen tijdens de zeskampspelen op het veld aan de Waareise. De Feestcommissie is hiervoor niet aansprakelijk.
  Ouders zullen zelf voor toezicht moeten zorgen bij het springkussen.
 • Rondrijden van jeugdzeskampwagens is net als voorgaande jaren verboden.
 • Tijdens de kermisdagen is er Wifi aanwezig op het kermisterrein.
 • Het vlaggen tijdens kermisdagen wordt zeer op prijs gesteld.

Tijdens de kermisdagen worden er foto’s gemaakt en deze worden geplaatst op de site www.fczieuwent.nl en mogelijk op Facebook
Bezwaar tegen publicatie? Of staat u al op een foto op onze site terwijl u dit niet wilt? Laat het ons even weten via een mail naar [email protected] of een persoonlijk bericht via Facebook

De Zieuwentse kermis wordt naast de goede samenwerking met de plaatselijke Horeca, mede mogelijk gemaakt door onze sponsoren:

 • Sponsorbundeling Zieuwent
 • Hacron groen & schoon
 • Rouwmaat
 • Klein Hesselink
 • Wopa
 • REMONDIS
 • Nijenhuis ICT
 • Richard Spexgoor

LOGO KLEINHESSELINK

Link Site Klein Hesselink

hacron groen & hacron schoon

Link site hacron schoon

Link site hacron groen

2018-05-21 Remondis tbv website

Link site REMONDIS

LogoRouwmaatGroep JGP- JPEG

Link site Rouwmaat

Logo Nijenhuis

Link site Nijenhuis-ICT

RUMALOGO

Richard Spexgoor