Hallo! Wij zijn de feestcommissie van Zieuwent!

De Feestcommissie is een stichting die zich bezig houdt met de organisatie van:

 • de jaarlijkse fietstocht op Koningsdag 27 april,
 • de Zieuwentse kermis in het 2e weekend na Pinksteren,
 • de autosterrit
 • de intocht van Sinterklaas altijd op zondag één week na de landelijke intocht,
 • exploitatie van de ijsbaan aan de Zegendijk.
 • Onze jaarvergadering is altijd op de 3e maandag in maart om 20.00 uur
Historie van de Feestcommissie:

Verslag van de 1e algemene vergadering op dinsdag 27 november 1945

De voorzitter opende de vergadering met de Christelijke groet, waarna het verslag van de bevrijdingsfeesten werd voorgelezen. De voorzitter stelde vervolgens voor, het Bestuur der Feestcommissie aan te vullen, daar er reeds verschillende van de bestuursleden waren overleden. Hierna kwamen er echter verschillende stemmen uit de vergadering, die het voorstel deden een geheel nieuw bestuur te kiezen, hetgeen door het bestuur werd aangenomen, waarna dit in stemming kwam.

Bij de stemming der stemmende vergadering werden de volgende bestuursleden aangewezen, te weten van iedere buurt drie afgevaardigden.

 1. Stoltenborg E170
 2. kl. Goldewijk E23a
 3. Broekman E35
 4. Hr. Van de Berg E181
 5. A.Th. Kolkman E201
 6. Hulshof E5
 7. Hr. Krabbenborg E116
 8. Weelink E133
 9. Hr. Waalderbos E128
 10. Hr. Kolkman E76
 11. J.A. Storkhorst E101a
 12. J.A. Bokkers E51
 13. Hr. Schroër E146
 14. Hr. Spekschoor
 15. Kolkman L7
 16. Hr. Holkenborg E168
 17. Krabbenborg E166
 18. Kolkman E161

Voorts werd er door de vergadering met algemene stemmen besloten om het oude bestuur als waardering voor hun werkzaamheden een feestavond aan te bieden. Dit werd met luid applaus begroet waarna de vergadering gesloten werd.

Leden van de feestcommissie